Dangerous goods

Dangerous goods are articles or substances which are capable of posing a hazard to health, safety, property or the environment and which are shown in the list of dangerous goods in the Technical Instructions or which are classified according to those Instructions.

Many common items used every day in the home or workplace may seem harmless but when transported by air can be very dangerous. In flight, variations in temperature and pressure can cause items to leak, generate toxic fumes or start a fire.

In general, dangerous goods are prohibited in luggage or in baggage. There are, however, certain exceptions for personal care, medical needs, sporting equipment, and items to support physically disabled passengers.

Provisions for dangerous goods carried by passengers or crew can be found on internet pages od Croatian Civil Aviation Agency:
http://www.ccaa.hr/en/file/1179fd88cb8ec91f0cf566033ea0702c95fa

If require further information in regards please do not hesitate to contact us anytime at:
+385 51 231-666
info@airportmalilosinj.hr

 


 

Opasna roba

Opasna roba su predmeti ili tvari koji mogu prouzročiti rizik po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirani u skladu s Tehničkim instrukcijama.

Mnogi obični predmeti koji se koriste svakodnevno kod kuće ili na radnom mjestu koji možda izgledaju bezopasno, kada se prevoze zrakom mogu postati vrlo opasni, zbog promjena temperature i pritiska tijekom leta, može doći do curenja, stvaranje otrovnih plinova ili nastanka požara.

Općenito, opasne robe su zabranjene kao prtljaga ili u prtljazi. Postoje, međutim, određene iznimke za robe koje služe za osobnu njegu, medicinske potrepštine, sportsku opremu, i predmete koji su namijenjeni kao pomoć osobama s invaliditetom.

Odredbe za opasnu robu koju nose putnici ili posada možete naći na stranicama Hrvatske Agencije za Civilno Zrakoplovstvo:
http://www.ccaa.hr/file/11786a8be889870ae8ebecf42d2bba52c78c

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:
+385 51 231-666
info@airportmalilosinj.hr